Postmortale zorg is de zorg aan en voor het lichaam na het overlijden. De laatste zorg die aan onze medemens kan worden gegeven. Deze laatste zorg voor een overledene is een specialisme. Het vereist veel kennis en een grote deskundigheid om een overledene respectvol te verzorgen, zodat daarna een goede opbaring kan plaatsvinden. Na een zorgvuldige en piëteitsvolle verzorging hebben nabestaanden de mogelijkheid om afscheid te nemen. Afscheid nemen van een correct verzorgde overledene is van groot belang voor de rouwverwerking.
De medewerkers van Quo Vadis Uitvaartvervoer zijn deskundig en ervaren en kunnen zelfstandig of met medewerking van de uitvaartverzorger deze laatste zorg voor u verrichten.